tisdag 11 juni 2013

Samrådsmöte om Bratten!

Nu börjar det brännas. Ta chansen att göra din röst hörd om du är intresserad av fiske i området. Se nedan information från Markus på Sportfiskarna.
"Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) håller med anledning av kommande fiskeregleringar på Bratten ett samrådsmöte, där vi hoppas att berörda sportfiskare deltar. Ärendet går ut på remiss efter sommaren och länsstyrelsen i Västra Götalands län har till uppgift att ta fram ett förslag på fiskeregleringar, då Bratten sedan 2011 är ett marint Natura 2000-område och att det därmed inom EU anses ha en särskilt värdefull natur vars biologiska mångfald ska skyddas. På Bratten fiskar vi sportfiskare främst i/kring ravinsystemet, vilket är det område som håller den största delen av områdets höga naturvärden, bland annat hornkoraller och sjöpennor. Länsstyrelsen kommer under kvällen att presentera de förslag på regleringar som diskuterats. Från förbundets sida anser vi att sportfiskets påverkansgrad borde anses så liten att kraftiga inskränkningar inte är acceptabla.

Sprid gärna denna info till bloggar och nyhetssidor, samt till personer som ni vet berörs av frågan. Komplett info och bakgrund, där ni kan plocka information eller använda som länk hittar ni här:"


Schemat för kvällen ser ut enligt följande:

18.30 – 18.50
Markus Lundgren, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

- Kort presentation
- Sportfisket på Bratten

18.50 – 19.00
Lena Tingström, Havs- och vattenmyndigheten

- HaV:s vägledning för fiskeregleringar i marina skyddade områden

19.00 – 19.30
Maria Kilnäs, länsstyrelsen i Västra Götalands län

- Framtagande av fiskeregleringar för Bratten

19.30 –
Fika och diskussion (eventuellt gruppdiskussioner)

Sportfiskarna välkomnar alla synpunkter i frågan och hoppas därför att berörda sportfiskare kommer in med sina åsikter och erfarenheter kring fisket på Bratten.

OBS! Anmälan till samrådsmötet och mer information:


031-83 44 62

Plats:
Sportfiskarnas regionkontor Väst/Göteborg
Sjölyckan 6, 416 55 Göteborg

Tid:
onsdag 19/6 kl. 18.30

Sportfiskarna bjuder på fika.

Välkomna!

Hälsningar
Markus

Markus Lundgren │Biolog/fiskevårdskonsulent
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
Regionkontor Väst / Göteborg │ Sjölyckan 6 │416 55 Göteborg
Direkt 031 – 83 44 62 │ Växel 031 – 40 17 40
E-post markus.lundgren@sportfiskarna.se